19.02.2020

 
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2019.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web