Transformační programy pro transformaci mezi ETRS89
a S-JTSK pomocí zpřesněné globální transformace použitelné pro data získaná pomocí GNSS před 2. 1. 2011

Níže uvedené programy byly schváleny pro transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK před zavedením nové realizace systému ETRS89 v ČR. Nelze je tedy použít pro transformaci mezi ETRS89 v rámci ETRF2000 a S-JTSK.

S ohledem na jejich přesnost je možné je používat pouze pro transformaci podrobných bodů.

  1. Program VÚGTK, v. v. i., ETRFJT01. Při výpočtu musí být dodrženy podmínky uvedené návodu k tomuto programu. Zpřesnění globální transformace je docíleno na základě hodnot určených na cca 27 tis. trigonometrických bodech, jejichž souřadnice v systému ETRS89 (v rámci ETRF89) byly určeny transformací jejich souřadnic v systému S42/83. Přesnost transformace je dána charakteristikou: mxy = 0,11 m (mp = 0,15 m).
  2. Globální transformační program, který je součástí programu TRANSFORM verze 4.10, v 5 nebo v 6 dodávané pro aparatury Ashtech a Thales firmou GEODETICKÉ CENTRUM s. r. o. a geoobchod, s. r. o.
  3. Globálni transformační program EtrfKro1 firmy GEODIS BRNO, spol. s r.o., při zachování podmínek měření a zpracování, uvedených v návodu k tomuto programu.
  4. Transformační program GTK-ByS@T pro určování polohy dodávaný firmou by/S@T group a.s. pro transformaci výsledků měřických prací provedených v rámci území, které pokrývá síť permanentních stanic by/S@T. (Převod výšek nebyl předmětem testování, které provedl VÚGTK, v. v. i.)
  5. Globálni transformační program Transformační modul zpřesněné globální transformace Trimble dodávaný firmou GEOTRONICS Praha, s.r.o zpravidla jako samostatná součást výpočetních programů Trimble Geomatics Office (TGO), Trimble Business Centrum (TBC), Survey Controller (TSC), Trimble Access a Trimble Digital Fieldbook (TDF).
  6. Transformační modul Czechia Krovak Topcon dodávaný firmou GEODIS BRNO, spol. s r. o., jako volitelná součást programů Topcon TopSURV, Topcon Tools a Topcon LINK. Modul k transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK využívá program EtrfKro1 a je nutno dodržet podmínky měření a zpracování uvedené v návodu k tomuto programu.
  7. Transformační modul Czechia Krovak Sokkia dodávaný firmou Sokkia, spol. s r. o., jako volitelná součást programů Spektrum Survey Field, Spectrum Survey Office a Spectrum LINK. Modul k transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK využívá program EtrfKro1 a je nutno dodržet podmínky měření a zpracování uvedené v návodu k tomuto programu.
  8. Program VÚGTK, v.v.i., ETRFJT07. Při výpočtu musí být dodrženy podmínky uvedené v návodu k tomuto programu. Zpřesnění globální transformace je docíleno na základě hodnot určených na cca 3096 trigonometrických bodech sítě výběrové údržby (stav k 1.1.2007), jejichž souřadnice v systému ETRS89 (v rámci ETRF89) byly určeny měřením pomocí technologií GNSS. Přesnost transformace je dána charakteristikou: mxy = 0,07 m (mp = 0,10 m).
  9. Transformační program Transform 2013 verze 1.0 a 20, vytvořený firmou geoobchod, s. r. o. a dodávaný firmami geoobchod, s. r. o., a Geus ware s. r. o. k aparaturám Ashtech, Magellan, Spectra Precision, StonexThales Navigation. Při použití programu musí být voleno nastavení: projekt ETRS89 <> S-JTSK.
  10. Transformační program Transform MAX verze 1, 2 a 3 vytvořený firmou geoobchod, s.r.o. a dodávaný firmami geoobchod, s.r.o., a Geus ware s.r.o. k aparaturám Ashtech, Magellan, South, Spectra Precision, Stonex a Thales Navigation. Při použití programu musí být voleno nastavení: projekt ETRS89 <> S-JTSK.

Aktuality

22.08.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Ředitel sekce centrální databáze katastru nemovitostí.

15.08.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Analytik - programátor.

14.08.2017
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2017) je k dispozici ke stažení.

08.08.2017
Z důvodu závažné havárie na síťové infrastruktuře poskytovatele služby došlo dne 8. srpna 2017 k celodennímu omezení provozu mimopražských katastrálních pracovišť.
Provoz by měl být v plném rozsahu obnoven ve středu 9. srpna. Za způsobené problémy se uživatelům služeb katastru nemovitostí omlouváme.

01.08.2017
Dne 18. 7. 2017 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 214/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 9. 2017. Diferenční znění (pracovní pomůcka) ke stažení.

28.07.2017
Dnem 15.8.2017 nabývá účinnosti dodatek č. 1 k Návodu pro správu katastru nemovitostí.