Statut, Jednací a Organizační řád zeměměřického a katastrálního inspektorátu

  • Statut ze dne 15. 3. 2002, č.j. 1393/2002-22
    •  (PDF) – Statut – Úplné znění (pracovní pomůcka)
  • Jednací řád ze dne 16. 12. 2013, č.j. 21732/2013-14
    •  (PDF) – Jednací řád
  • Organizační řád ze dne 15.05.2015, č.j. ZKI LI-313/2015
    •  (PDF) – Organizační řád


Aktuality

Žádné aktuality