Informační a kontrolní pracovník Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu

09.11.2017

Nově vyhlášené výběrové řízení na služební místo: Informační a kontrolní pracovník
Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu