20171113 Vrchní referent/rada oddělení právních vztahů k nemovitostem

13.11.2017

V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vrchní referent/rada oddělení právních vztahů k nemovitostem"