20171114 Odborný referent oddělení aktualizace popisných informací I.

14.11.2017

V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný referent/vrchní referent oddělení aktualizace geodetických informací KN"