20180612 odborný referent oddělení aktualizace katastru nemovitostí

12.06.2018

V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent oddělení aktualizace katastru nemovitostí"