20170901-Vrchní referent/rada oddělení aktualizace katastru nemovitostí

01.09.2017

Na úřední elektronické desce Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní referent/rada oddělení aktualizace katastru nemovitostí
Katastrálního pracoviště Mladá Boleslav"