20171103 - Odborný/ vrchní referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem

03.11.2017

Na úřední elektronické desce Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na systemizované místo odborný/ vrchní referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Mělník"