Statut, jednací a organizační řád katastrálních úřadu

  • Statut ze dne 21. 11. 2003, č.j. 5893/2003-22  (úplné znění - pracovní pomůcka)
    •  (RTF) - stav k 1. 1. 2004
  • Jednací řád ze dne 27. 6. 2014, č.j.: ČÚZK-10162/2014-22
    •  (PDF) - Jednací řád

  • Organizační řád ze dne 30.6.2015, č.j.: KÚ-01481/2015-460-1001
    • (PDF) - organizační řád KÚ