Odborný referent v oddělení obnovy katastrálního operátu č. 5 na Technické sekci

Pracovní pozice Úřad Platnost
(od - do)
Termín nástupu
Odborný referent v oddělení obnovy katastrálního operátu č. 5 na Technické sekci
(PDF)
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
- technická sekce
01.02.2018
26.02.2018
01.04.2018

Aktuality úřadu

Žádné aktuality