Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent/vrchní referent v oddělení dokumentace KN na Katastrálním pracovišti Hodonín
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Hodonín)
Platnost od: 13.12.2017 Platnost do: 28.12.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent v oddělení dokumentace KN
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Vyškov)
Platnost od: 08.12.2017 Platnost do: 29.12.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/odborný rada v oddělení podpory informačních a komunikačních technologií na Technické sekci na Katastrálním úřadu pro Jihomoravský kraj
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj)
Platnost od: 08.12.2017 Platnost do: 29.12.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vrchní referent/rada v oddělení dokumentace KN
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Břeclav)
Platnost od: 30.11.2017 Platnost do: 29.12.2017

Změny názvů katastrálních území
Platnost od: 24.05.2017  

Seznam katastrálních pracovišť, jejich názvy, sídla a územní obvody obcí, ve kterých vykonávají působnost Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj