Ostatní akce s účastí Nemofora

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

2013

 • Konkurenceschopnost, vzdělávání a legislativa v oblasti prostorových informací a služeb v České republice (Olomouc, červenec 2013) – pořadatel UPOL, MV, CAGI, Nemoforum účast některých členů Pléna v rámci jejich institucí. Prezentace E. Kubátová, MV: Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020.
 • GIVS 2013 – Geoinformatice ve veřejné správě (Praha, květen 2013), pořadatel CAGI – účast některých členů Pléna v rámci jejich institucí.

2012

 • Konference „Inspirujme se…efektivitou“ (Průhonice, listopad 2012) – pořadatel CENIA ve spolupráci se Slovenskou agenturou životného prostredia, účast některých členů Pléna v rámci jejich institucí.
 • INSPIRE mezinárodní konference (Istanbul, červen 2012) – účast zástupců některých členských institucí – mj. prezentace o vývoji RÚIAN (E.Pauknerová, ČÚZK).
 • GIVS 2012 – Geoinformatika ve veřejné správě (Praha, květen 2012), pořadatel CAGI – účast některých členů Pléna v rámci jejich institucí.

2011

 • XVI. Konference Pozemkové úpravy (ČZU Praha 6 -Suchdol, září 2011) - k 20. výročí založení pozemkových úřadů. Jménem předsedkyně Nemofora zaslána zdravice akci.
 • INSPIRE mezinárodní konference (Edinburgh – UK, červen/červenec 2011) – účast zástupců některých členských institucí, mj. prezentace o vývoji SDI v ČR (E.Pauknerová, E.Kubátová, T.Cajthaml).
 • IV. národní kongres „Geoinformace ve veřejné správě a pro společnost“ (Mikulov, květen 2011) – účast některých členů Pléna v rámci jejich institucí.

2010

 • Konference „Inspirujme se…možnostmi“ (Průhonice, listopad 2010). Pořádatel CENIA, Nemoforum jako partner akce.
 • Mezinárodní konference „INSPIRE as a framework for cooperation“ (Krakow – PL, červen 2010) – prezentace Nemofora: poster (R.Zimová: 10 Years of Nemoforum – the Czech “Good Practice” in the Field of GI Public-Private Cooperation).
 • III. národní kongres „GIVS – Geoinformační infrastruktury pro vědu a společnost“ (Brno, květen 2010). Pořadatel CAGI, záštita Nemofora (předsedkyně Ing. Nedvědová), zastoupení v programovém výboru (Ing. Zimová).

2009

 • Konference „Inspirujme se… spoluprací“ (Průhonice, listopad 2009). Pořádala CENIA, Nemoforum jako partner akce.
 • II. národní kongres „Geoinformatika pro každého“ (Brno, květen 2009). Pořadatel CAGI, Nemoforum jako partner, zastoupení v programovém výboru (Ing. Zimová). V rámci akce proběhl workshop INSPIRE.
 • Mezinárodní konference „INSPIREd Central and Eastern European Spatial Data Infrastructures“ (Praha, květen 2009). Pořadatel CAGI ve spolupráci s EUROGI, s oficiální záštitou MŽP, Nemoforum jako partner akce. Prezentace Nemofora (10 let) – dr. Kubíček.
 • Mezinárodní sympozium „Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Emergency Management: Towards Better Solutions“ (Praha, leden 2009). Pořádala MU Brno pod záštitou MV, Nemoforum jako partner akce.

2008

 • Konference „INSPIRE – Inspirujme se daty“ (Praha, listopad 2008) - pořadatel CENIA, Nemoforum jako partner akce. Akce se zúčastnil náměstek MV Mgr. Zajíček a náměstkyně MŽP Ing. Bízková. Účast několika členů Pléna, z prostředků Nemofora účast Ing. Zimová.
 • Seminář „INSPIRE 123 – Nečekáme“ (Praha, říjen 2008) - pořádala CAGI, Nemoforum jako partner akce. Novinky a výzvy transpozice a implementace směrnice INSPIRE, aktivity ad hoc komise CAGI pro INSPIRE (registrovaný SDIC). Za Nemoforum účast Ing. Zimové.
 • Konference Geoinformatika pro každého (Brno, květen 2008) - pořádala CAGI, Nemoforum jako partner akce. CENIA uspořádala v rámci konference seminář k INSPIRE, jeho součástí byla diskuse k aktuálním otázkám dopadů směrnice a stavu NGII v ČR.
 • Seminář „INSPIRE a Network services v českém GIS“ (Praha, únor 2008) - pořádala CENIA, Nemoforum jako spolupořadatel, cca 40 účastníků, odborný seminář k návrhu implementačních pravidel INSPIRE pro síťové služby. Za Nemoforum účast Ing. Zimová.

2007

 • EC GI&GIS Workshop (Porto, červenec 2007) - Evropský workshop na téma "INSPIRE Time: ESDI for the Environment". Účast za Nemoforum: Ing. Zimová. Poster J. Hiess, R. Zimová: "CAGI and Nemoforum in INSPIRE Implementation".
 • INSPIRE Infoday (Praha, květen 2007) - ve spolupráci s CAGI a CENIA. Na semináři vystoupil jako host Hugo De Groof z Evropské komise (DG Environment G3), po dopoledních prezentacích a diskusi následovala část praktická v počítačové učebně (využití mapových služeb).
 • 1. národní kongres GIS "Geoinformatika pro každého" (Mikulov, květen 2007). V rámci kongresu proběhl "INSPIRE maratón" - diskusní kulatý stůl. Ing. Hradec prezentoval mj. předběžné návrhy na zapojení Nemofora do koordinačních struktur k implementaci INSPIRE. Účast několika členů Pléna, z prostředků Nemofora účast Ing. Zimová.
 • FIG Working week & XXX General Assembly (Hong Kong, květen 2007). Účast Bc. David Smejkal (ČSCOM), příspěvek ke standardizaci v oceňování, propagace Nemofora.
 • INSPIRE a metainformace v českém GIS (Praha, březen 2007) - ve spolupráci s CAGI a CENIA. Na základě této akce byly shromážděny připomínky k návrhu metadatového profilu INSPIRE, které byly po zpracování v CENIA zaslány za ČR do EC JRC.
 • UNECE WPLA (Working Party on Land Administration) (Praha, říjen 2006). Mezinárodní akci pořádal ČÚZK, s prezentací o Nemoforu vystoupil Ing. Havaš.

2006

 • EC GI&GIS Workshop (Innsbruck, červen 2006). Workshop na téma ESDI: From Inspiration to Implementation. Za Nemoforum se zúčastnili Ing. Zimová a Ing.Havaš.
 • Geoinformatika ve veřejné správě (Brno, červen 2006). Součástí Seminář INSPIRE Maraton. Pořadatelem byla CENIA ve spolupráci s CAGI. Součástí byl programový blok věnovaný INSPIRE, včetně související diskuse. S prezentací Nemofora vystoupil Ing. Pašek – důraz na tématiku INSPIRE („INSPIRE – příležitost pro zdokonalení prostorové infrastruktury v Česku“). Z členů Pléna vystoupili s prezentacemi, Doc. RNDr. Milan Konečný, CSc („Užití a přínosy geoinformační infrastruktury“) a Ing. Udržalová.

2005

 • Mezinárodní konference k majetkové dani (Praha, srpen 2005). Pořadatelé IPTI a MF ČR. Prezentace na téma „Nemoforum jako zdroj legislativních námětů v oblasti informací o území“ (Ing. Nedvědová, Ing. Pašek). Účastnil se též Bc. David Smejkal jako předsedající jednoho z panelů konference.
 • Konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě, Hradec Králové, duben 2005). Účast Nemofora formou prezentace na téma „Nemoforum jako zdroj legislativních námětů v oblasti informací o území“ (Ing. Zimová).

2004

 • Konference Partnerství měst České republiky a Nizozemí (Praha, září 2004). Nizozemsko-česká konference družebních měst, kterou začátkem září pořádala Skupina přátel NL-ČR Poslanecké sněmovny PČR ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a Ministerstvem pro místní rozvoj. Konferenci, které se zúčastnilo asi 200 účastníků, předsedala Ing. Nedvědová, s prezentací o Nemoforu vystoupil Ing. Pašek.

Aktuality resort

15.03.2018
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2018) je k dispozici ke stažení.

09.03.2018
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa Analytik/analytička - projektant/projektantka a Analytik/analytička - programátor/programátorka.

07.03.2018
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2018".