EuroGeographics


http://www.eurogeographics.org/ 

 • EuroGeographics je mezinárodní nezisková organizace se sídlem v Bruselu, která vznikla v roce 2001. Sdružuje představitele z evropských národních mapovacích, pozemkových a katastrálních institucí. V současnosti má 60 členů ze 46 evropských zemí. Zaměřuje se zejména na podporu Evropské infrastruktury prostorových dat. ČÚZK je řádným členem od roku 2004.

 • Pan-evropské produkty EG
  • EuroDEM – digitální topografický model povrchu Evropy


  • EuroBoundaryMap – soubor administrativních a statistických jednotek v měřítku 1 : 100 000 ze 41 států


  • EuroRegionalMap – soubor topografických údajů v měřítku 1 : 250 000 z 33 evropských zemí


  • EuroGlobalMap – soubor topografických údajů v měřítku 1 : 1 milionu z 45 evropských zemí - dostupný jako Opendata


  • EuroGeoNames – soubor oficiálních geografických názvů v zemích Evropy, ve vývoji


  • State Boundaries of Europe – konečný soubor právních a správních státních hranic v Evropě – ve vývoji

    
 • V roce 2012 EuroGeographics připravil projekt European Location Framework, jehož realizace byla v rámci programu CIP PSP Evropské komise naplánována na léta 2013-2015, ale projekt byl prodloužen a jeho ukončení se očekává koncem roku 2016. ČÚZK se tohoto projektu aktivně účastní. Výsledky a specifický přínos resortu v této oblasti jsou prezentovány na mezinárodních konferencích, např. na společné globální akci Geospatial World Forum (GWF), která klade důraz na uživatelská hlediska na prostorová data a související technologie, a evropské konference INSPIRE, kde je více prostoru věnováno postupu implementace směrnice INSPIRE a otázkám interoperability, která se konala v roce 2015 v Lisabonu.

Zpět na stránku Mezinárodní spolupráce

Aktuality

22.08.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Ředitel sekce centrální databáze katastru nemovitostí.

15.08.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Analytik - programátor.

14.08.2017
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2017) je k dispozici ke stažení.

08.08.2017
Z důvodu závažné havárie na síťové infrastruktuře poskytovatele služby došlo dne 8. srpna 2017 k celodennímu omezení provozu mimopražských katastrálních pracovišť.
Provoz by měl být v plném rozsahu obnoven ve středu 9. srpna. Za způsobené problémy se uživatelům služeb katastru nemovitostí omlouváme.

01.08.2017
Dne 18. 7. 2017 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 214/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 9. 2017. Diferenční znění (pracovní pomůcka) ke stažení.

28.07.2017
Dnem 15.8.2017 nabývá účinnosti dodatek č. 1 k Návodu pro správu katastru nemovitostí.