Vyhotovení reprografických kopií z katastrálního operátu v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin

Vyhláška č. 358/2013 Sb., v platném znění, Příloha 2

Položka Specifikace Měrná jednotka (MJ) Úplata za MJ
2001 Kopie části katastrální mapy vedené na plastové fólii formát A4 50 Kč
2002 Kopie mapového listu katastrální mapy vedené na plastové fólii mapový list 250 Kč
2003 Kopie přehledu čísel bodů v rozsahu části mapového listu katastrální mapy formát A4 50 Kč
2004 Kopie přehledu čísel bodů v rozsahu celého mapového listu katastrální mapy mapový list 250 Kč
2005 Kopie grafického podkladu se zobrazením obvodů a kódů bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen "BPEJ") nebo přehledu parcel ve z jednodušené evidenci v rozsahu části mapového listu katastrální mapy formát A4 50 Kč
2006 Kopie grafického podkladu se zobrazením obvodů a kódů BPEJ nebo přehledu parcel ve z jednodušené evidenci v rozsahu celého mapového listu katastrální mapy mapový list 250 Kč
2007 Kopie dokumentace podle § 59 a § 61 odst. 1 písm. b) a c) katastrální vyhlášky mimo kopie geodetických údajů a kopie přehledu sítě pevných bodů formát A4 50 Kč
2008 Kopie přehledu sítě pevných bodů podrobného polohového bodového pole a jejího vývoje v rozsahu části mapového listu Státní mapy 1 : 5000 – odvozené formát A4 30 Kč
2009 Kopie přehledu sítě pevných bodů podrobného polohového bodového pole a jejího vývoje v rozsahu mapového listu Státní mapy 1 : 5000 – odvozené mapový list 160 Kč
2010 Kopie geodetických údajů o bodech podrobného polohového bodového pole bod 20 Kč
2011 Rastrový obraz reprografické kopie formát A4 60 Kč

Poznámky

  1. Úplaty podle položek 2002, 2004, 2006 a 2009 se při vyhotovení kopie na rozměrově stálé transparentní podložce zvyšují o cenu této podložky.
  2. Úplata podle položek 2002, 2004, 2006 a 2009 se snižuje o 40 %, pokud zobrazovaný obsah podle specifikace pokrývá méně než 50 % plochy mapového listu.
  3. Úplata podle položky 2002 se z vyšuje při vyhotovení fotoreprodukční zvětšeniny mapy o částku 500 Kč a při vyhotovení fotoreprodukční zmenšeniny mapy o částku 100 Kč (za každou změnu měřítka).
  4. V územích, ve kterých jsou pozemky evidovány zjednodušeným způsobem, se podle položek 2001 a 2002 poskytují rovněž kopie části mapy nebo mapového listu dřívější pozemkové evidence, na které jsou tyto pozemky z obrazeny.
  5. Úplata za kopie části katastrální mapy vedené na plastové fólii podle položky 2001 je stanovena za každý i z apočatý formát A4, na kterém je polohopisná kresba.

Aktuality

20.03.2018
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 9. a 10. dubna 2018

15.03.2018
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2018) je k dispozici ke stažení.

09.03.2018
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa Analytik/analytička - projektant/projektantka a Analytik/analytička - programátor/programátorka.

07.03.2018
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2018".

01.03.2018
Byla zveřejněna odlehčená verze aplikace Geoprohlížeč pro ovládání na obrazovkách malých mobilních zařízení. Aplikaci lze spustit na adrese http://geoportal.cuzk.cz/mapycuzk. Původní mobilní aplikace Mapy ČÚZK již nebude nadále podporována.

19.02.2018
V aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí jsou nově aktualizována ortofota v rozsahu západní poloviny území ČR z leteckého snímkování v roce 2017. Nové soubory ortofota ve formátu JPEG již lze také objednávat v Internetovém obchodě a využívat v aplikaci Geoprohlížeč.