Majetkové vyrovnání s církvemi

Základní informace

Majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a katastr nemovitostí

Dne 1. ledna 2013 nabývá účinnosti zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi):
Soubor ke stažení: Zákon o majetkovém vyrovnání  (PDF)

K praktické realizaci tohoto zákona jsou potřebné podklady z katastru nemovitostí.

Co nejvíce zjednodušit a zrychlit přístup oprávněných a povinných osob k údajům katastru nemovitostí má aplikace Doporučeného postupu při poskytování podkladů z katastru nemovitostí oprávněným a povinným osobám podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Důsledná aplikace tohoto postupu přinese včasné získání údajů potřebných k přípravě podkladů pro vyhotovení žádosti a následné sepsání dohody o vydání nemovitosti tak, aby byl bez problémů dodržen termín pro výzvy oprávněné osoby povinné osobě k vydání nemovitostí podle § 9 a 10 zákona:
 

Soubor ke stažení: Doporučený postup  (PDF)
Soubor ke stažení: Úplné znění přílohy č. 5 k Doporučenému postupu  (PDF)
Soubor ke stažení: Číselník katastrálních pracovišť k 1. 1. 2013  (PDF)

 

Prezentace praktické aplikace Doporučeného postupu na setkání 6. prosince 2012:
Soubor ke stažení: Podklady z KN pro majetkové vyrovnání  (ZIP)
Soubor ke stažení: Podklady z KN pro majetkové vyrovnání II  (ZIP)

Katastrální úřady naplánovaly prvá školení pro oprávněné a povinné osoby k praktické aplikaci Doporučeného postupu. Další termíny školení je možno dohodnout: Soubor ke stažení: Školení  (PDF). V případě, že jednotlivé katastrální úřady mají další termín školení, je toto datum možné zjistit na stránkách příslušného úřadu v sekci Aktuální sdělení.

Po zřízení Dálkového přístupu do katastru nemovitostí podle čl. II odst. 3 Doporučeného postupu si oprávněné osoby mohou zřizovat další uživatele svého účtu (podúčty), vybavené individuálními přihlašovacími jmény a vlastními hesly: Soubor ke stažení: Správa uživatelů účtu  (PDF).

Aktuality

15.08.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služebí místo Analytik - programátor.

14.08.2017
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2017) je k dispozici ke stažení.

08.08.2017
Z důvodu závažné havárie na síťové infrastruktuře poskytovatele služby došlo dne 8. srpna 2017 k celodennímu omezení provozu mimopražských katastrálních pracovišť.
Provoz by měl být v plném rozsahu obnoven ve středu 9. srpna. Za způsobené problémy se uživatelům služeb katastru nemovitostí omlouváme.

01.08.2017
Dne 18. 7. 2017 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 214/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 9. 2017. Diferenční znění (pracovní pomůcka) ke stažení.

28.07.2017
Dnem 15.8.2017 nabývá účinnosti dodatek č. 1 k Návodu pro správu katastru nemovitostí.

14.07.2017
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2017) je k dispozici ke stažení.